U nás narození a odchovaní koně, víťezové v Polsku,Slovensku a Česku roce 2022 :    
                                             Orpheus - 6.vít. -  Bratislava       video              
                                        Nel -   2x vit.ve Wroclavi               video , video
                                                  Cuwall  -  1x Topolčanky,1x Netolice     video , video

 

 

Ekologicky hospodařící zemědělská farma se rozkládá na ploše 520 ha v podhůří Rychlebských hor. Hospodaří v k.ú. Černá Voda, Rokliny, Stará Červená Voda a Nová Červená Voda. Je zaměřená na chov krav bez tržní produkce mléka, odchov zástavového skotu, chov koní, agroturistiky, produkci vlastních krmiv a údržbu krajiny.