Počátek hospodaření začíná v polovině roku 1993. Farma vznikla pronájmem části Státního statku Žulová. V roce 1996 byla zprivatizována. Postupně se změnil systém hospodaření z konvenčního na ekologický, chov krav bez tržní produkce mléka, většina obhospodařovaných pozemků byla převedena na TTP. V roce 2001 se začíná s chovem anglického plnokrevníka. Od roku 1999 se na farmě hospodaří ekologickým způsobem. Tento systém se osvědčil jak po stránce provozu, tak z hlediska péče o krajinu.